چه تفاوتی بین دانلودهای عادی و ویژه است؟

دریافت مقالات از ScieneDirect و مقالات Springer Link - فصل های کتاب و سایر مستندات در این بخش شامل نمیشوند - به عنوان دانلود عادی و دانلود از سایر منابع فری‌پیپر نیاز به عضویت در سایت و خرید اعتبار دانلود ويژه دارد.

جهت بررسی امکان دریافت مقالات در حوزه مورد نظر شما پیش از خرید اعتبار، امکان ارسال لینک و دریافت وضعیت دسترسی به صورت خودکار فراهم شده است - امکان ارسال درخواست بررسی دسترسی هر 5 دقیقه یک بار امکان پذیر است.

0 نظرها

امکان اظهار نظر بر روی این مقاله وجود ندارد
Powered by Zendesk